Opas Islamin harjoittamiseen

Mikä on almuvero eli Zakat?

Zakat (almuvero) on arabiaa ja tarkoittaa puhdistamista. Islamilaisena käsitteenä se on eräänlaista hyväntekeväisyyttä ja viittaa siihen, että muslimin tulisi antaa 2,5% omaisuudestaan yhteiskunnan huono-osaisille. Jumala on määrännyt zakatin muslimien velvollisuudeksi ja se on myös islamin kolmas pilari.

Milloin Zakatin suorittaminen on pakollista?

Zakatin maksaminen on pakollista muslimille seuraavien ehtojen täyttyessä:

 • Nisab: Ensimmäinen zakatin suorittamisen ehdoista on määrätyn suuruinen omaisuus, eli Nisab. Se tarkoittaa minimiomaisuutta, joka henkilöllä täytyy olla ennen kuin zakat tulee hänelle pakolliseksi. Nisab lasketaan kullan tai hopean käyvän arvon mukaan ja se määritellään noin 85 grammaksi kultaa tai 595 grammaksi hopeaa.
 • Yhden vuoden sääntö: Toinen ehdoista on se, että henkilön tulee omistaa nisabin verran omaisuutta vähintään yhden vuoden ajan. Islamilaisen kuunkiertoon perustuvan kalenterin vuosi on 354 päivän pituinen, minkä jälkeen zakat pitää maksaa. Jos henkilökohtaisen omaisuuden määrä putoaa alle nisabin arvon, pitää vuoden laskeminen aloittaa uudestaan alusta sen jälkeen, kun tarvittava taso on taas saavutettu.

Zakatin määrä on 2,5% varoista, jos yllä mainitut ehdot täyttyvät.

Miksi Zakat on pakollinen?

Zakatin eli almuveron maksaminen on määrätty pakolliseksi muun muassa seuraavista syistä:

 • Omaisuuden rakastaminen on ihmisen synnynnäinen taipumus ja monet ihmiset tekevät mitä tahansa varallisuuden haalimiseksi. Tästä syystä islam velvoittaa ihmiset maksamaan zakatia puhdistaakseen sydämensä itsekkyydestä ja ahneudesta. Koraanissa sanotaan: “Ota almuja heidän omaisuudestaan – voit puhdistaa ja pyhittää heidät sillä – siunaa heitä” (Koraani 9:103)
 • Zakatin maksaminen ruokkii välittämisen ja harmonisen yhteiselon tunnetta yhteisössä.
 • Zakatin maksaminen on vahva Allahin palvelemisen ja Hänen tahtoonsa alistumisen ilmaus. Maksamalla zakatinsa muslimit osoittavat kiitollisuuttaan Jumalalle Hänen siunauksistaan.
 • Zakatin suorittaminen vahvistaa sosiaaliturvaa ja yhteiskunnan jäsenten välistä yhdenvertaisuutta. Kun yhteisön varakkaammat jäsenet jakavat omaisuuttaan sitä tarvitseville vältetään vaurauden kerääntyminen vain harvoille ja valituille.

Minkälaisesta omaisuudesta zakat pitää maksaa?

Zakatia ei makseta elämän perusedellytyksiin kuuluvasta varallisuudesta, kuten ruuasta, juomasta tai vaatteista; ei myöskään asunnosta tai autosta, vaikka ne olisivat kalliitakin. Almuveroa maksetaan vain omaisuudesta, jota ei käytetä jokapäiväisiin elinkustannuksiin ja joka on ollut henkilön omistuksessa vähintään vuoden.

Zakat tulee maksaa seuraavanlaisesta omaisuudesta, jos edellisessä kappaleessa mainitut edellytykset täyttyvät:

 • Raha: Pankkitileillä, lompakossa tai tallelokerossa säilytettävä raha.
 • Kulta ja hopea: Kulta- tai hopeakorut sekä kolikot.
 • Liiketoimintaan liittyvä omaisuus: Kauppatavara, varastot tai liiketoimintaan käytettävät välineet.
 • Maataloustuotteet: Maasta saatava vilja tai muut viljelystuotteet. Ottaen huomioon ihmisten erilaiset elinolosuhteet, zakat maksetaan sen mukaan miten paljon viljelyyn ja kasteluun on käytetty rahaa.
 • Karja: Kaikki karjaeläimet, kuten lehmät, kamelit, lampaat tai vuohet, jotka täyttävät nisabin ehdot ja ovat olleet omistajallaan vähintään vuoden ajan.
 • Maaomaisuus: Jos maata käytetään sijoituskohteena tai liiketoiminnallisiin tarkoituksiin.

On myös huomattava, että zakatiin liittyy erityisiä ehtoja ja poikkeuksia. Epäselvissä tapauksissa onkin suositeltavaa ottaa yhteyttä islamilaisen lain asiantuntijaan tai ammattimaiseen zakat-laskijaan.

Kenelle zakatia voi maksaa?

Islamissa on tarkkaan määritelty ne, joilla on oikeus ottaa vastaan zakat-lahjoituksia. Muslimi voi maksaa almuveronsa yhdelle tai useammalle avun tarvitsijalle tai vain antaa summan hyväntekeväisyysjärjestölle, joka välittää sen huono-osaisille.

Zakatiin ovat oikeutettuja:

 • hyvin köyhät ihmiset, joilla ei ole varaa edes yleisiin elinkustannuksiin
 • he, joiden työnä on zakatin kerääminen ja jakaminen
 • orjat, jotka tarvitsevat rahaa maksaakseen itsensä vapaiksi
 • velkaantuneet, jotka eivät pysty suoriutumaan veloistaan
 • hiljattain islamiin kääntyneet tai kääntymässä olevat henkilöt. Näille ihmisille zakatin maksaminen ei kuitenkaan kuulu yksittäisille henkilöille, vaan siitä huolehtivat julkiset virastot, islam-keskukset tai hyväntekeväisyysjärjestöt
 • taloudellisiin vaikeuksiin joutuneet matkustajat; vaikka he kotonaan olisivat rikkaitakin
 • ja myös avustukseksi Jumalan retkelle