Pyhän Koraanin säilyminen

Pyhä Koraani on puhtaasti Jumalan sanaa. Siinä ei ole yhtäkään sanaa, joka ei olisi jumalallista alkuperää. Muslimit uskovat, että ihmiset eivät muuttaneet Koraanin jakeita sen ilmoittamisen aikana.

Koraanin säilyttäminen Profeetan (rauha hänelle) aikaan

Koraani on säilynyt meidän aikoihimme asti täydellisessä ja alkuperäisessä muodossaan Profeetta Muhammedin (rauha hänelle) ajoista lähtien. Siitä lähtien, kun Koraanin jakeiden ilmoittaminen alkoi, Profeetta saneli sen jakeita kirjureille. Kirjoitettu teksti luettiin sitten taas Profeetalle, joka tarkisti näin, ettei kirjuri ollut tehnyt virheitä, ja sen jälkeen talletti käsikirjoituksen varmaan paikkaan.

Profeetalla oli tapana ohjeistaa kirjuria sijoittamaan ilmoitetut jakeet tiettyyn suuraan (lukuun). Näin Profeetta järjesti Koraanin tekstit tietyllä tapaa, kunnes kaikki ilmoitukset oli koottu yhteen.

Islamin alusta lähtien oli säädetty, että Pyhän Koraanin resitoiminen oli olennainen osa palvontaa. Näin ollen Profeetta Muhammedin (rauha hänelle) kunnioitetut seuralaiset painoivat mieleensä jumalalliset jakeet heti niiden ilmoittamisen jälkeen. Monet heistä opettelivat koko Koraanin ulkoa ja vielä useammat vähintään sen eri osioita.

Ne Profeetan seuralaisista, jotka olivat lukutaitoisia, kirjoittivat muistiin osia Pyhästä Koraanista. Näillä eri tavoilla Koraanin teksti säilyi Pyhän Profeetan elinaikana:

  • Pyhä Profeetta kirjoitutti jumalallisten viestien kokonaisuuden muistiin kirjureiden avulla.
  • Monet Profeetan seuralaisista opettelivat Koraanin koko tekstin ulkoa, tavu tavulta.
  • Kaikki kunnioitetut seuralaiset opettelivat ulkoa ainakin joitakin osia Koraanista, koska ne oli osattava Jumalan palvelemista varten. Kunnioitettujen seuralaisten lukumäärää voi arvioida sen perusteella, että noin 140 000 seuralaista osallistui Profeetan viimeiselle pyhiinvaellukselle Mekkaan.
  • Monet lukutaitoisista seuralaisista kirjoittivat itselleen muistiin Koraanin tekstejä ja varmistivat niiden oikeellisuuden lukemalla niitä ääneen Profeetalle.

Koraanin säilyttäminen Profeetan kuoltua

Historiallisesti ja kielitieteellisesti on mahdotonta, että Koraanin nykyistä tekstiä olisi muutettu lainkaan alkuperäisestä. Meillä on siis sama Koraani, jonka profeetta Muhammed välitti Jumalalta ihmiskunnalle.

Profeetan poismenon jälkeen, kalifi Uthman kutsui yhteen kaikki Koraanin ulkoa osaavat henkilöt (arabiaksi Huffaz) sekä kokosi Pyhän Koraanin kirjoitetut tekstit liittääkseen ne yhteen kirjan muotoon. Tästä alkuperäisestä kirjasta tehtiin useita näköiskappaleita ja niitä lähetettiin islamilaisen maailman suurimpiin kaupunkeihin. Kaksi näistä alkuperäisistä Koraanin käsikirjoituksista 1400 vuoden takaa on vielä olemassa: yksi on Topkapin palatsin museossa Turkin Istanbulissa ja toinen Hast Imamin kirjastossa Tashkentissa, Uzbekistanin pääkaupungissa. Kummatkin näistä ovat sisällöltään identtisiä verrattuna nykyisiin Koraaneihin, joita muslimit lukevat kaikkialla maailmassa.

Sisällössä ei voikaan olla mitään eroavaisuuksia, kun tiedämme, että Pyhän Profeetan ajoista lähtien on jokaisessa sukupolvessa ollut tuhansia henkilöitä, jotka ovat opetelleet koko Koraanin ulkoa. Jos joku muuttaisi tavunkaan verran Koraanin alkuperäistä tekstiä, nämä henkilöt huomaisivat virheen välittömästi.

Jopa nykyään on olemassa satoja tuhansia muslimeja, jotka ovat opetelleet koko Koraanin ulkoa sanasta sanaan. Tämä tarkoittaa, että vaikka kaikki Koraanin painetut kappaleet katoaisivat yhtäkkiä, sen voisi helposti kirjoittaa uudestaan.

On myös hyvä pitää mielessä, että kieli, jolla Koraani ilmestyi, on nykyäänkin elävä kieli. Arabiaa puhu äidinkielenään yli 300 miljoonaa ihmistä Irakista Marokkoon ulottuvalla alueella. Myös varsinaisen arabiankielisen maailman ulkopuolella sadat tuhannet ihmiset opiskelevat tätä kieltä.

Arabian kielioppi ja -asu, sanasto ja ääntäminen ovat pysyneet samana 1400 vuoden ajan. Nykyajan arabiankielinen henkilö pystyy ymmärtämään Pyhää Koraania yhtä hyvin kuin hänen esi-isänsä 1400 vuotta sitten. Kirja, jonka Jumala ilmoitti Profeetta Muhammedille ihmiskunnan johdattamiseksi on säilynyt meidän päiviimme asti alkuperäisessä kieliasussaan ilman pienintäkään muutosta.