Koraani ja tiede

Koraanissa on monia jakeita (arabiaksi ayat), jotka selittävät vasta meidän aikanamme löydettyjä tieteellisiä ilmiöitä. Ottaen huomioon tieteellisen tiedon tason Koraanin ilmoittamisen aikoihin, siis 1400 vuotta sitten, ainoa looginen selitys näille tieteellisille huomioille on se, että Koraani todellakin on Jumalan sanaa.

Koraani ei ole kuitenkaan mikään tieteellinen kirja. Sen tarkoituksena on johdattaa ihmisiä Jumalan antamien merkkien avulla, eikä opettaa meille tiedettä. Koraanista löytyvät tieteelliset ilmiöt ovat sitä varten, että voisimme pohdiskella omaa olemassaoloamme ja Jumalaa.

“Taivaan maan luomisessa ja yön ja päivän vaihtelussa on merkkejä ymmärtävälle” (Koraani 3:191).

Koraanissa selitetyt tieteelliset ilmiöt liittyvät eri tieteenaloihin, kuten biologiaan, tähtitieteeseen, fysiikkaan, geologiaan, kasvitieteeseen ja embryologiaan, eli alkiokehitysoppiin. Tässä tekstissä ei ole mahdollista kertoa näistä kaikista, joten keskitymme muutamaan. Laajempi kuvaus Koraanin ja tieteen suhteesta löytyy tämän artikkelin lopussa luetteloidusta lähdekirjallisuudesta.

Alkuräjähdys

Astrofyysikot selittävät maailmankaikkeuden luomisen alkuräjähdysteorian avulla, joka on yksi pitkään vallalla olleista selitysmalleista. Alkuräjähdysteorian mukaan koko universumi muodostui alun perin eräänlaisesta kaasusumusta. Sen jälkeen tuli alkuräjähdys, joka synnytti galaksit ja niiden jälkeen tähdet, planeetat, auringon, kuun ja niin edespäin. Universumin alku oli täysin ainutlaatuinen ja todennäköisyys sen syntymiseen sattumalta on nolla. Koraanissa on seuraava jae koskien maailmankaikkeuden syntyä:

“Eivätkö uskottomat tiedä, että taivas ja maa olivat yhtä massaa, jonka me erotimme” (Koraani 21:30).

Koraanin jakeiden ja alkuräjähdysteorian yhdenmukaisuus on hätkähdyttävä! Miten ihmeessä 1400 vuotta sitten Arabian aavikolla ilmoitetussa kirjassa voi olla näin syvällisiä tieteellisiä totuuksia?

Planeetat ja tähdet

Jokainen aurinkokuntamme planeetta ja kuu kiertää omalla radallaan. Rata on suurin piirtein pyöreä ja se kiertää aurinkoa. Aurinko ei kuitenkaan pysy paikallaan, vaan myös sillä on kiertoratansa. Se kiertää Linnunradan galaksia ihan niin kuin maa kiertää aurinkoa. Joten itse asiassa koko aurinkokuntamme kiertää Linnunrataa. Auringolta kestää 200 miljoonaa vuotta kiertää koko galaksi.

Auringon kiertorata löydettiin 1600- tai 1700-luvulla, kun tieteilijä ymmärsivät Linnunradan muistuttavan pyörivää levyä. Ihmeellistä kyllä, Koraani kuvaili tätä ilmiötä jo 1000 vuotta ennen kuin tiede löysi sen. Jumala sanoo Koraanissa:

“Hän on luonut yön ja päivän, auringon ja kuun: kaikki kiertävät rataansa taivaankannella” (Koraani 21:33).

Tämä jae kertoo selvästi, että aurinko ja kuu kiertävä omilla kiertoradoillaan, kuten nykyään tiedämme asian olevan. 600-luvun ihmisten ei ollut mahdollista tehdä tällaista löytöä. Ainoa selitys on, että kyse on jumalallisesta ilmoituksesta.

Tarkastellaanpa tähtien ja planeettojen muotoutumista. Tähdet syntyvä kaasusumussa ja ovat aluksi vain kaasupilviä. Syntymisprosessi alkaa, kun pilvi alkaa romahtaa sisään päin voimatasapainon järkkyessä. Pilven keskuksessa oleva aine kuumenee ja tiivistyy ja siitä muodostuu lopulta tähti. Planeetat ja aurinkokunnat muodostuvat tähden muodostumisprosessissa ylijääneestä aineesta. Jäljelle jäänyt pöly muodostaa möykkyjä painovoiman vaikutuksesta. Nämä möykyt kiertävä tähden ympäri suurella nopeudella ja törmäävä toisiinsa, muodostaen yhä suurempia möykkyjä. Monien törmäysten jälkeen niistä muodostuu viimein planeettoja.

Planeetat muodostuvat joko kivestä tai kaasusta riippuen siitä kuinka kaukana tähdestä ne ovat muodostuneet. Perusperiaate on, että sekä tähdet että planeetat ovat alussa kaasua ja muodostumisprosessissa niistä tulee taivaankappaleita. Tämä mainittiin jo 1400 vuotta sitten tässä Koraanin jakeessa:

“Sitten Hän nousi taivaaseen, joka oli vielä pelkkää savua, ja sanoi sille ja maalle: Tulkaa esiin tahtoen tai tahtomattanne. Ne vastasivat: Me tulemme totellen (Koraani 41:11).

Savu viittaa kaasupilviin, joista tähdet ja planeetat muodostuvat.

Vuoret ovat kuin paaluja

Geologien mukaan maapallon säde ytimestä pintaan asti on noin 6035 km. Kuori, eli maapallon ylin kerros, jolla elämme, on hyvin ohut, sijainnin mukaan vaihdellen noin 1,5 ñ 50 km. Koska maankuori on ohut, se saattaa helposti täristä. Vuoret ovat kuin paaluja tai telttakeppejä, jotka pitävä maankuorta paikoillaan. Seuraavassa Koraanin jakeessa annetaan vastaava selitys:

“Olemmehan tehneet maan tasaiseksi ja vuoret vaarnoiksi” (Koraani 78:6-7).

Arabian sana awtad tarkoittaa paaluja tai tappeja. Teosta nimeltä ”Earth” pidetään geologian perusoppikirjana monissa yliopistoissa ympäri maailman. Yksi tämän kirjan kirjoittajista on Frank Press, joka oli Yhdysvaltojen Tiedeakatemian johtajana 12 vuotta ja hän toimi myös presidentti Jimmy Carterin tieteellisenä neuvonantajana. Tässä teoksessa hän kertoo vuorien olevan kiilan muotoisia ja että maan pinnalla näkyvä vuori on vain pieni osa kokonaisuudesta, jonka juuri on syvällä maan sisässä. Pressin mukaan vuoret tasapainottavat maan kuorta. Koraani mainitsee selvästi vuorten tehtävän maan tärinän estäjinä:

“Me asetimme maahan vuoria, ettei se huojuisi heidän allaan” (Koraani 21:31).

Kaikki elävä olennot on tehty vedestä

Koraanissa sanotaan:

“Vedestä Me olemme luonut kaikki elolliset olennot. Eivätkö he sittenkään usko?” (Koraani 21:30).

Vasta merkittävien tieteellisten edistysaskelien jälkeen voimme tietää, että pääasiallinen solun rakennusaine, solulima, koostuu 80-prosenttisesti vedestä. Moderni tutkimus on myös osoittanut, että useimmat elävä organismit koostuvat 50-90 -prosenttisesti vedestä. Kaikki eliöt tarvitsevat vettä elääkseen. Oliko 1400 vuotta sitten ihmisen mahdollista arvata, että kaikki elävät olennot koostuvat vedestä? Ja varsinkin, voisiko sellainen arvaus tulla mieleen Arabian aavikolla, missä oli aina pulaa vedestä?

Seuraava jae taas ihmisten luomiseen niin ikään vedestä:

“Juuri Hän on luonut ihmisen vedestä ja antanut hänelle sukulaisuus sekä aviositeet, sillä Herrasi on mahtava” (Koraani 25:54).

Ihminen on luotu alkiosta (arabiaksi alaq)

Vuonna 1980 kaikki ihmisalkion kehitykseen liittyvä tieto Koraanista esitettiin professori Keith Moorelle, joka oli embryologian professori ja anatomian laitoksen johtaja Toronton yliopistossa, Kanadassa. Hän on yksi maailman tunnetuimmista embryologeista.

Moore tutki kaiken ihmisalkion kehitykseen liittyvän tiedon Koraanissa, minkä jälkeen häneltä pyydettiin mielipidettä lukemastaan. Luettuaan tarkasti hänelle esitetyt Koraanin jakeet, Moore sanoi, että suurin osa embryologiaan liittyvästä tiedosta vastasi täysin modernia tiedettä, eikä ollut mitenkään sen kanssa ristiriidassa. Hän mainitsi kuitenkin, että oli joidenkin jakeiden tieteellistä tarkkuutta hän ei voinut kommentoida. Hän ei osannut sanoa, olivatko väitteet tosia vai epäosia, koska hän ei itse tiennyt vastauksia väitteisiin. Myöskään modernissa embryologiassa ei oltu käsitelty näitä asioita.

Yksi näistä jakeista kuuluu:

“Lue julki Herrasi nimeen, joka on luonut, luonut ihmisen hyytyneestä verestä (Koraani 96:1-2).

Keith Moore vastasi noin 80 kysymykseen koskien alkionkehitykseen liittyvää tietoa Koraanissa ja haditheissa (profeetta Muhammedin perimätieto). Huomattuaan, että nämä tiedot vastasivat täysin uusimpia embryologian tutkimustuloksia, professori Moore sanoi: Jos minulta olisi kysytty nämä kysymykset 30 vuotta sitten, en olisi pystynyt vastaamaan niistä kuin puoleen, koska vastaavaa tieteellistä tietoa ei ollut vielä olemassa.

Keith Moore oli aikaisemmin kirjoittanut teoksen, ”The Developing Human”. Saatuaan uutta tietoa Koraanista, hän kirjoitti saman kirjan kolmannen painoksen vuonna 1982. Kirja sai palkinnon parhaana lääketieteen alan monografiana, eli yhden kirjoittajan kirjoittamana teoksena. Tämä kirja on käännetty monille kielille ja sitä on käytetty laajasti embryologian oppikirjana [1].

Sormenjäljet

“Luuleeko ihminen, ettemme voi koota hänen luitaan? Osaammehan me muovata hänen sormenpäänsäkin” (Koraani 75:3-4).

Monet ihmiset kysyvä, miten ylösnousemus voi tapahtua, kun kuolleiden ihmisten luut ovat hajonneet maan sisällä ja miten jokainen tullaan tunnistamaan tuomiopäivänä. Kaikkivaltias Allah vastaa, että Hän pystyy kokoamaan luut takaisin yhteen ja jopa muotoilemaan sormenpään uudelleen.

Miksi Koraani puhuu erityisesti sormenpäistä, kun on kyse ihmisten tunnistamisesta? Vuonna 1880, Sir Francis Goltin tutkimusten pohjalta sormenjälkitekniikasta tuli tieteellinen ihmisten tunnistamisen väline. Kenelläkään kahdella ihmisellä ei ole täysin samanlaisia sormenpään kuvioita. Tämän vuoksi poliisivoimat yhä edelleen ympäri maailman käyttävät sormenjälkiä yhtenä keinona rikollisten tunnistamiseksi. Kuka olisi voinut tietää 1400 vuotta sitten, että jokaisella ihmisellä on erilaiset sormenjäljet? Ei varmasti kukaan muu, kuin Luoja itse!

Johtopäätökset

Yllämainittujen tieteellisten faktojen lisäksi Koraanissa mainitaan monia muita. Koraanissa ilmenevien tieteellisten tosiasioiden väittäminen sattumaksi olisi terveen järjen ja tieteellisen ajattelun vastaista.

”Kuinka hän (Muhammed, rauha hänelle) olisi voinut puhua tieteellisistä totuuksista, joita kukaan muu ihminen ei ollut vielä keksinyt siihen aikaan ja vieläpä ilman pienintäkään asiavirhettä?” (Bucaille, 1978, p 125) [2].

Koraanin tieteelliset todisteet viittaavat selkeästi sen jumalalliseen alkuperään. Kukaan ihminen ei olisi voinut 1400 vuotta sitten kirjoittaa kirjaa, jossa on tieteellisiä tosiasioita, jotka löydetään vasta vuosisatoja myöhemmin. Sen vuoksi Koraania pidetään todellisena viestinä Allahilta, Jumalalta, maailmankaikkeuden Luojalta ja Ylläpitäjältä.

Notes
[1] Kääntäjän huomautus: teosta käytetään yhä kurssikirjana suomalaisissa yliopistoissa.
[2] Bucaille Maurice, The Bible, The Quran and Science, 1978, p125). Ranskankielinen alkuteos: “La Bible, le Coran et la Science: Les écritures Saintes examinées à la lumière des connaissances moderne”.