Usko jumalallisiin kirjoihin

Koraani on monimutkainen ja kaunis kirja, joka toimii valona, varoituksena ja lupauksena muslimeille. Se syntyi jumalallisten ilmoitusten kautta yli 1400 vuotta sitten. Siitä lähtien Koraani on pysynyt muslimien lohtuna, toivona ja elämän oppaana.

Koraani, islamin pyhä kirja

Koraani, islamin pyhä kirja, annettiin Muhammedille, islamin viimeiselle profeetalle (rauha hänelle). Koraani sisältää monia viittauksia muihin kirjoihin, joita Jumala on lähettänyt profeetoille historian eri ajanjaksoina; esimerkiksi Aabrahamille lähetetty kirja, Pergamenttikäärö (Suhuf Ibrahim), Moosekselle lähetetty Toora (Taurat), Daavidin Psalmit (Zabur) ja Jeesuksen Evankeliumi (Injil). Uskominen näihin kaikkiin neljään kirjaan on oleellinen osa islamin uskontoa.

Nämä profeetat saivat kirjansa jumalallisten ilmoitusten kautta ja he välittivät sitten Jumalan sanan omille kansoilleen. Aabrahamin kirja on historian saatossa kadonnut kokonaan ja islamin mukaan myöskään Psalmit, Toora ja Evankeliumi eivät ole säilyneet alkuperäisessä muodossaan. Niissä ei enää näy alkuperäinen profeettojen Sanoma ja niihin on tehty lisäyksiä tai muutoksia. Ainoastaan Koraani on säilynyt alkuperäisenä, tarkalleen siinä muodossa kuin se annettiin profeetta Muhammedille (rauha hänelle).

Koraani vahvistaa aikaisemmin annetut viestit

Koraani vahvistaa aikaisempien kirjojen ydinsanoman. Se todistaa, että niistä jokainen sisälsi jumalallisen johdatuksen ja täsmentää niissä esitetyt uskonkohdat. Se osoittaa niin ikään tehdyt muutokset ja lujittaa niiden oikean viestin. Koraani, koko ihmiskunnalle lähetetty viimeinen ilmoitus ennen tuomiopäivää, lähetettiin vahvistamaan, selittämään ja myös osittain korjaamaan jo aikaisemmin ilmoitettujen kirjojen sanoman.

“Heidän jälkeensä me lähetimme Jeesuksen, Marian pojan, todistamaan oikeaksi Tooran, joka oli ennen häntä. Hänelle me annoimme Evankeliumin, jossa on johdatus ja valo ja joka todistaa oikeaksi Tooran, joka oli ennen sitä……Sinulle olemme tosiaan lähettäneet Kirjan todistamaan oikeaksi sen, mitä Kirjasta oli aikaisemmin annettu, ja valvomaan sitä” (Koraani, 5: 46, 48).

Eroavaisuuksistaan huolimatta kaikkien neljän kirjan keskeiset uskonkohdat ovat samoja. Jokainen teksti julistaa, että on vain yksi Jumala. Niille on yhteistä myös se käsitys, että Jumala on lähettänyt profeettoja opettamaan tavallisille ihmisille, kuinka elää Jumalan ohjeiden mukaan. Kaikki neljä kirjaa kertovat myös, että ihmiset joutuvat vastuuseen teoistaan tuomiopäivänä ja että lopulta jokainen päätyy helvettiin tai paratiisiin.

Jokainen pyhistä kirjoista oli merkityksellinen kansalle, jolle ne annettiin ja jokaisen muslimin tulee uskoa niihin. Ne on lähettänyt alas Yksi Jumala ja vain yhdessä tarkoituksessa: johdattamaan ihmisiä Hänen palvomisessaan, jotta he voisivat elää oikeamielisesti.

Muslimit uskovat, että profeetat saivat pyhät kirjat jumalallisina ilmoituksina eri historiallisina ajanjaksoina. Kaikki nämä kirjat opettivat lakeja ja sääntöjä, joita Jumala määräsi näille kansoille. Muslimit uskovat, että Koraani on Jumalan sanan viimeinen ilmoitus ihmiskunnalle sekä aikaisempien kirjojen täydennys ja vahvistus.

Siitäkin huolimatta, että Koraani Jumalan viimeisenä sanana on erityisasemassa, islam kehottaa kunnioittamaan kaikkia aikaisempia kirjoja. Usko kaikkiin ilmoitettuihin kirjoihin on islamissa keskeinen uskonkappale. Neljä nimeltä mainittua kirjaa Koraanissa ovat Toora, Psalmit, Evankeliumi ja Koraani.