Profeetta Muhammedin elämänkerta​

Muslimit pitävät profeetta Muhammedia viimeisenä profeettana. Tämä tarkoittaa, että hän on viimeinen sanansaattaja, jolle Jumala antoi Koraanin enkeli Gabrielin (Jibril) välityksellä. Islamin mukaan hänen jälkeensä ei enää tule muita profeettoja.

Profeetta Muhammedin (rauha hänelle) elämän ja perinnön kuvaaminen tämän kaltaisessa lyhyessä osiossa ei tee hänelle oikeutta. Pyrimme tässä kuitenkin antamaan lukijalle lyhyen katsauksen profeetta Muhammedin (rauha hänelle) elämästä keskittymällä hänen elämänsä pääkohtiin. Tähän kuuluu hänen elämänsä ennen profeetaksi tulemista, Mekassa ja Medinassa vietetyt vuodet sekä hänen elämänsä viimeiset hetket.

Elämä ennen profeetaksi tulemista

Muhammed (rauha hänelle) syntyi vuonna 571 Mekan kaupungissa. Hän oli orpo, koska hänen isänsä oli menehtynyt jo ennen hänen syntymäänsä.

Muhammedin ollessa kuusivuotias hän lähti matkalle äitinsä Aminan kanssa Medinan kaupunkiin vieraillakseen enojensa luona. Heidän ollessaan paluumatkalla, hänen äitinsä menehtyi kaupungissa nimeltä al-Abwaa. Muhammed siis menetti molemmat vanhempansa ennen seitsemättä syntymäpäiväänsä. Pian Aminan kuoleman jälkeen Muhammedin isoisästä, Abd al-Muttalibista tuli hänen huoltajansa. Kuitenkin vain muutaman vuoden päästä, Muhammedin (rauha hänelle) ollessa 8-vuotias, isoisäkin menehtyi. Ennen kuin Muhammed ehti kymmenen vuoden ikään, oli hän menettänyt isänsä, äitinsä ja isoisänsä. Hän ei juurikaan saanut tuntea vanhempiensa rakkautta elämässään.

Läheisten kuoleman jälkeen Muhammedin (rauha hänelle) setä, Abu Talib, kasvatti hänet. Setä oli Mekassa kunnioitettu yhteisönsä johtaja. Abu Talibista tuli nuoren Muhammedin huoltaja, joka huolehti hänestä hyvin ja auttoi häntä kasvamaan kunnolliseksi nuorukaiseksi.

Muhammedin (rauha hänelle) kasvaessa nuoreksi aikuiseksi, Mekan yhteisö alkoi huomata hänen erikoislaatuisuutensa. Hän sai hyvän maineen paimentaessaan mekkalaisten lampaita ja huolehtiessaan heidän omaisuudestaan. Hänet tunnettiin myös totta puhuvana, käytöksessään hillittynä ja oikeudenmukaisena miehenä. Jo kauan ennen profeetaksi tulemistaan, Muhammed oli tunnettu yhteisönsä parhaana luonteeltaan. Hänet tunnettiin myös anteliaisuudestaan, kärsivällisyydestään ja rehellisyydestään. Mekkalaiset ihailivat hänen jaloa luonnettaan ja antoivat hänelle lisänimen al-Amin (luotettava).

Myöhemmin Muhammed työskenteli menestyneelle mekkalaiselle kauppiaalle nimeltään Khadija, joka tunnettiin älykkäänä liikenaisena. Muhammed työskenteli Khadijalle ja matkusti hänen puolestaan liikematkoille Syyriaan. Muhammedin (rauha hänelle) hyvä luonne, vilpittömyys ja rehellisyys tekivät vaikutuksen Khadijaan.

Lopulta Khadija kiinnostui hänestä myös avioliittomielessä ja heidät vihittiin Muhammedin ollessa 25-vuotias.

Allahin valittu profeetta

Muhammed (rauha hänelle) vastaanotti ensimmäisen ilmoituksensa ollessaan Hiran luolassa Mekan ulkopuolella. Hänellä oli tapana mennä luolaan suorittamaan hengellisiä harjoituksia ja rukoilemaan. Eräänä päivänä vuonna 610, Muhammedin ollessa 40-vuotias, hän oli jälleen vetäytyneenä Hiran luolaan, kun enkeli Gabriel (Jibril) ilmestyi äkkiä hänen eteensä.

Enkeli tuli Muhammedin (rauha hänelle) luokse ja pyysi häntä lukemaan. Profeetta vastasi: “En osaa lukea”. Hän jatkoi kertomustaan: Enkeli otti minusta kiinni ja puristi niin kovaa, etten enää kestänyt sitä. Sitten hän päästi minut ja pyysi minua jälleen lukemaan. Vastasin: “En osaa lukea”. Sitten hän otti minusta jälleen kiinni ja puristi niin kovaa, etten enää kestänyt. Sitten hän taas päästi minut ja pyysi minua lukemaan, mutta jälleen vastasin: “En osaa lukea (tai mitä minun pitää lukea)”? Sitten hän puristi minua kolmannen kerran, kunnes päästi minut ja sanoi:

“Lue, kautta Herrasi, joka on luonut, luonut ihmisen alkiosta. Lue; onhan Herrasi jalomielinen” (Koraani 96:1-3).

Tästä tapahtumasta alkoivat Muhammedin (rauha hänelle) saamat jumalalliset ilmoitukset ja tästä hetkestä alkaen hänestä tuli Allahin profeetta.

Muhammed (rauha hänelle) lähti luolasta ja kiirehti kotiinsa. Hänen sydämensä hakkasi pelosta sen vuoksi, mitä hän juuri oli kokenut. Hän meni välittömästi vaimonsa Khadijan luo ja selitti mitä hänelle oli luolassa tapahtunut, sanoen: “Pelkäsin henkeni edestä”. Kuultuaan tämän vaimo rauhoitteli häntä ja sanoi: “Kautta Allahin, Hän ei koskaan tulee hylkäämään sinua, koska ylläpidät sukulaisuussuhteita, autat heikkoja, kohtelet vieraitasi arvokkaasti, annat hyväntekeväisyyteen ja autat niitä, joita kohtaa onnettomuus”. Khadijasta tuli ensimmäinen islamiin kääntynyt ihminen.

Vähän aikaa tämän jälkeen Khadija vei Muhammedin (rauha hänelle) vierailemaan kristityn serkkunsa Waraqa ibn Nawfalin luona. Waraqan kuullessa Hiran luolassa sattuneesta välikohtauksesta, hän antoi Muhammedille selityksen tapahtuneesta. Waraqa kertoi hänelle, että hänen kohtaamansa enkeli oli sama, jonka Allah oli lähettänyt tuomaan ilmoituksen Moosekselle (Musa). Muhammedista oli nyt tullut Allahin profeetta ja kuten menneiden profeetoidenkin kohdalla, oli hänen velvollisuutensa johdattaa ihmisiä totuuteen. Waraqa sanoi, että Muhammedilta (rauha hänelle) vaadittiin nyt kärsivällisyyttä, koska jotkut mekkalaiset eivät hyväksyisi islamia ja tulisivat vainoamaan häntä.

Mekassa vietetty aika

Profeetta jäi Mekkaan 13 vuodeksi kutsuen ihmisiä uskomaan ja palvelemaan vain yhtä Jumalaa. Hän aloitti kutsumalla ihmisiä uuteen uskoon salassa pienen kannattajajoukkonsa kanssa. Tämä joukko oli Profeetalle hyvin läheinen ja siihen kuului myös hänen sukulaisiaan Quraishin heimosta. Myöhemmin hän alkoi kutsua laajoja ihmisjoukkoja uskomaan yhteen Jumalaan ja seuraamaan häntä islamin profeettana.

Vain pieni joukko muslimeja uskoi Muhammedin (rauha hänelle) tuomaan viestiin hänen profetiutensa alkuvuosina. Lisäksi ne, jotka uskoivat, joutuivat muiden mekkalaisten vainon kohteeksi. Joitakin kidutettiin tai tapettiin. Monet muslimeja vastaan juonittelevat henkilöt kuuluivat Quraishin heimoon. Säästääkseen muslimeja vainolta, määräsi Muhammed (rauha hänelle) myöhemmin joitakin islamiin kääntyneitä muuttamaan Abessiniaan (nykyinen Eritrea ja Etiopian pohjoisosa). Abessinian kuningas antoi muslimien jäädä maahansa, missä he olivat turvassa.

Vuonna 619 Profeetan setä Abu Talib kuoli. Tämä oli Muhammedille (rauha hänelle) suuri menetys, koska setä oli kasvattanut hänet vanhempien kuoleman jälkeen. Abu Talib oli myös laajalti kunnioitettu yhteisön johtaja, joka suojeli profeettaa quraishilaisten vainolta. Hänen kuoltuaan muslimien kokema sorto vain lisääntyi ja vahvistui. Samana vuonna myös Muhammedin (rauha hänelle) rakas vaimo Khadija menehtyi. Kyseinen vuosi tunnetaankin Surun vuotena näiden kahden tärkeän henkilön kuoleman vuoksi.

Mekkalaisten keskuudessa ilmenevästä vihasta huolimatta muslimien määrä kasvoi näiden 13 vuoden aikana. Allah lähetti enkeli Gabrielin yhä uudestaan ilmoittamaan uusia Koraanin jakeita Muhammedille (rauha hänelle). Profeetta puolestaan opetti saamiaan jakeita varhaisille muslimeille. Näiden vaikeiden vuosien jälkeen Muhammedin (rauha hänelle) oli aika jättää Mekka ja löytää muslimeille uusi koti.

Muutto Mekasta Medinaan (Hijra)

Muhammedin (rauha hänelle) seuralaiset, varhaiset muslimit määrättiin muuttamaan Medinan kaupunkiin. Muita muslimeja ei jäänyt Mekkaan kuin Profeetta ja kaksi hänen seuralaistaan: profeetan läheinen ystävä Abu Bakr ja serkku Ali.

Quraishilaiset juonittelivat Muhammedin (rauha hänelle) surmaamiseksi huomattuaan hänen seuralaistensa muuttaneen Medinaan. Quraishilaiset pelkäsivät hänenkin lähtevän ja islamin leviävän laajemminkin maailmassa. Enkeli Gabriel (Jibril) kertoi Muhammedille (rauha hänelle) murhajuonesta. Saatuaan tämän ratkaisevan tiedon, hän teki kahden seuralaisensa kanssa suunnitelman poistuakseen Mekasta turvallisesti.

Edellisenä yönä ennen Medinaan lähtöä Profeetta (rauha hänelle) nukkui oman kotinsa sijaan Abu Bakrin talossa. Hän oli myös pyytänyt serkkuaan Alia nukkumaan sängyssään, jotta quraishilaiset eivät arvaisi hänen tietävän murhajuonesta. Yön saavuttua quraishilaiset oleskelivat profeetan (rauha hänelle) talon ulkopuolella odottaen hänen tulevan ulos, jotta voisivat tappaa hänet. Heidän juonensa meni mönkään, kun he tajusivat Muhammedin jo lähteneen. Allah pelasti Muhammedin ilkeältä juonelta ja ilmoitti nämä jakeet:

Kun uskottomat juonittelivat sinua vastaan vangitakseen tai tappaakseen sinut tai ajaakseen sinut pois, he punoivat juoniaan ja Jumala punoi juoniaan, mutta Jumala punoo parhaat juonet” (Koraani 8:30).

Vielä samana yönä Profeetta (rauha hänelle) ja Abu Bakr käyttivät tilaisuutta hyväkseen lähteäkseen matkalle Medinaan. Ali teki samoin ja hänkin pääsi pian muslimien uuteen asuinkaupunkiin. Tämä tärkeä tapahtuma islamin historiassa tunnetaan nimellä Hijra ja siitä alkaa myös islamilaisen kalenterin ajanlasku.

Medinassa

Medinassa asui paljon muslimeja jo ennen suurta muuttoliikettä. Profeetan saapuessa kaupunkiin siellä asuvat muslimit iloitsivat suuresti. Monet huudahtivat “Allahu akbar” (Jumala on suurin) silkasta ilosta. Miehet, naiset ja lapset tulivat ulos kodeistaan katsomaan häntä.

Heti Muhammedin saavuttua kaupunkiin hän rakennutti islamin historian ensimmäisen moskeijan kaupunkiin nimeltä Quba, joka sijaitsi Medinan liepeillä. Hän rakennutti myös toisen moskeijan Medinaan. Siihen aikaan muslimit kääntyivät aina Jerusalemiin päin rukoillessaan. Vähän myöhemmin rukoussuunta muutettiin kohti Mekkaa. Se oli kaupunki, josta muslimit olivat muuttaneet ja missä pyhä Kaaba sijaitsee.

Profeetan (rauha hänelle) läsnäolo loi vahvan veljeyden tunteen mekkalaisten siirtolaisten (muhajiruun) ja Medinan asukkaiden (ansar) välille. Hän solmi myös sopimuksia eri yhteisöjen, kuten juutalaisten ja muiden Medinassa asuvien heimojen välille.

Kymmenen Medinassa viettämänsä vuoden aikana profeetta (rauha hänelle) jatkoi islamin sanoman levittämistä ja tuhannet ihmiset omaksuivat tämän uskonnon kautta Arabian niemimaan. Profeetan viholliset Mekassa ja muualla eivät kuitenkaan vain istuneet toimettomina ja seuranneet asioiden kehittymistä. Muslimit joutuivat käymään monta tärkeää taistelua näiden vuosien aikan, kuten Badrin ja Uhudin taistelut. Vallihaudan taistelun aikana Medinan kaupunki joutui piiritykseen.

Yksi merkittävimmistä tämän aikakauden tapahtumista Profeetan elämässä oli Mekan valloitus. Asuttuaan Medinassa kahdeksan vuotta, kotinsa jättäneet muslimit voivat vihdoinkin palata. Vaikka Mekan asukkaat olivat yhä samoja, jotka olivat vainonneet profeettaa monien vuosien ajan, Muhammed (rauha hänelle) palasi kaupunkiin valloittajana aikomatta kostaa kenellekään. Monet mekkalaisista, jotka aikaisemmin olivat kohdelleet muslimeita huonosti, odottivat verilöylyä. Olihan vain luonnollista, että sorretut vaatisivat kostoa sortajiaan kohtaan. Mutta Muhammed (rauha hänelle) tunnettiin mitä parhaimman luonteisena ihmisenä. Saavuttuaan kaupunkiin hän matkasi Kaabaan poistamaan sieltä vanhat epäjumalankuvat. Tehtyään sen, hän puhui mekkalaisille sanoen:

“Oi kuraishilaiset, mitä luulette minun tekevän teille?” He vastasivat, “Kaikkea hyvää (kuten ystävällisyyttä ja sääliä). Olet jalo veljemme ja myös jalon veljen poika”. Silloin profeetta (rauha hänelle) antoi heille anteeksi sanoen: “Sanon teille, kuten Yusuf (Joosef) sanoi veljilleen, ‘Mitään syytettä ei tänään ole päällänne. Menkää, olette vapaita’.

Kun Mekka oli valloitettu, islamin vaikutus vain kasvoi, kunnes suurin osa Arabian niemimaasta oli kääntynyt uskoon. Tämä tarkoitti, että profeetta (rauha hänelle) pystyi vihdoin suorittamaan pyhiinvaelluksen (hajj – lue lisää).

Jäähyväispyhiinvaellus ja viimeinen saarna

Profeetta (rauha hänelle) teki pyhiinvaelluksen (hajj) kymmenen vuotta Medinaan muuton (hijra) jälkeen. Hän kutsui myös ihmisiä pyhiinvaellukselle kanssaan. Pyhiinvaelluksen päätteeksi hän puhui ihmisille Arafan tasangolla, Mekan itäpuolella.

“Oi ihmiset, kuunnelkaa minua tarkkaavaisesti, sillä en tiedä, tulenko tämän vuoden jälkeen enää koskaan olemaan keskuudessanne. Joten kuunnelkaa huolellisesti, mitä minulla on sanottavana ja viekää nämä sanat niille, jotka eivät voineet olla läsnä täällä tänään.

Oi ihmiset, aivat kuten pidätte tätä kuukautta, tätä päivää, tätä kaupunkia pyhänä, niin pitäkää myös jokaisen muslimin elämää ja omaisuutta pyhänä. Palauttakaa teille uskotut tavarat niiden oikeille omistajilleen. Älkää satuttako ketään, jotta kukaan ei satuttaisi teitä. Muistakaa, että todellakin tulette tapaamaan Herranne, ja että Hänhän tulee laskemaan teidän tekonne.

Jumala on kieltänyt teiltä koronkiskonnan, täten korkojen ottamisen vastuusta luovutaan tästä eteenpäin.

Varokaa Shaitania (paholaista) teidän uskonne turvallisuuden tähden. Hän on menettänyt kaiken toivonsa, että hän koskaan voisi johdattaa teitä harhaan isoissa asioissa, joten olkaa varuillanne, ettette seuraa häntä pienissä.

Oi ihmiset, on totta, että teillä on tietyt oikeutenne vaimojanne kohtaan, mutta heillä myös on oikeutensa teihin. Jos he pitävät oikeutenne, silloin heille kuuluu oikeus ruokaan ja vaatetukseen hyvyyden vallitessa. Kohdelkaa naisianne hyvin ja olkaa heille ystävällisiä, sillä he ovat teidän puolisoitanne ja vannoutuneita auttajianne. Teidän oikeutenne on myös, että he eivät ystävysty niiden kanssa, joita te ette hyväksy, kuten että he eivät myöskään tee aviorikosta.

Oi ihmiset, kuunnelkaa minua totisesti, palvokaa Jumalaa, tehkää viisi päivittäistä rukoustanne, paastotkaa ramadan-kuun ajan ja antakaa omaisuudestanne almuvero. Suorittakaa pyhiinvaellus, jos teillä siihen on varaa. Te olette kaikki Aatamista, ja arabi ei ole parempi kuin ei-arabi ja vastaavasti ei-arabi ei ole parempi kuin arabi ja myöskään valkoinen ei ole ylivertaisempi kuin tummaihoinen eikä tummaihoinen ole ylivertaisempi kuin valkoinen paitsi hurskauden perusteella.

Tietäkää, että jokainen muslimi on veli toiselle muslimille. Te olette kaikki tasavertaisia. Kukaan ei ole toisen yläpuolella, paitsi mitä tulee hurskauteen ja hyviin tekoihin.

Muistakaa, yhtenä päivänä tulette ilmestymään Jumalan eteen ja vastaamaan teoistanne. Joten olkaa varuillanne, älkää kulkeko harhaan oikeudenmukaisuuden tieltä minun mentyäni. Oi ihmiset, ei yksikään profeetta tai apostoli tule minun jälkeeni, eikä uutta uskontoa synny. Järkeilkää hyvin, täten, oi ihmiset, ja ymmärtäkää sanat, jotka teille välitän. Jätän jälkeeni kaksi asiaa, Koraanin ja esimerkkini, sunnan, ja jos te seuraatte näitä, ette koskaan kulje harhaan.

Kaikki minua kuulevat, välittäkää sanani eteenpäin muille, ja he jälleen muille; ymmärtäkööt viimeisimmät sanani paremmin kuin ne, jotka kuuntelivat minua suoraan. Ole todistajani, oi Jumala, että olen välittänyt viestisi ihmisille”.

– Profeetta Muhammed (rauha hänelle)

Sillä hetkellä Allah ilmoitti seuraavan Koraanin jakeen:

“Tänään olen tehnyt teidän uskontonne täydelliseksi, saattanut armoni täydelliseksi ja valinnut islamin teidän uskonnoksenne” (Koraani 5:3).

Ilmoitukset loppuivat tähän ja islamista oli tullut koko ihmiskunnalle sopiva, täydellinen elämäntapa. Profeetta Muhammedin (rauha hänelle) tehtävä oli täytetty.

Hän kuoli 63-vuotiaana, islamilaisen ajanlaskun 11. vuonna.

Hänen seuralaisensa ja tulevat muslimisukupolvet jatkoivat uskonnon levittämistä jokaiseen maailman kolkkaan. Profeetan perinnön ja menneiden muslimisukupolvien määrätietoisuuden avulla islam on säilynyt ja sitä harjoitetaan yhä tänäkin päivänä.