Jumalan armo ja anteeksianto

Islamissa valta antaa anteeksi on vain Jumalalla. Tämä perustuu siihen käsitykseen, että ihmisten ja Jumalan välillä ei ole mitään välittäjiä tai välikäsiä.

“Olemmehan me luoneet ihmisen ja tiedämme, mitä hänen sielunsa hänelle kuiskuttelee. Me olemme häntä lähempänä kuin hänen kaulasuonensa” (Koraani 50:16).

Rukouksissaan muslimit ovat suorassa yhteydessä Jumalaan. Taikausko tai oudot käsitykset menneisyydessä tehtyjen syntien hyvittämisestä eivät enää vaivaa yksilöä, joka ymmärtää tämän välittömän Jumala-yhteyden. Islamilainen tapa saada synnit anteeksi on hyvin yksinkertainen: ihmisen täytyy lopettaa väärät ja teot ja kääntyä Jumalan puoleen katuen ja pyytäen rehellisesti anteeksi tekojaan.

Usko siihen, että vain Jumala voi antaa synnit anteeksi, tarkoittaa myös, että toiset ihmiset voisivat hyvittää jonkun henkilön syntejä. Historiassa on paljon esimerkkejä siitä, miten joidenkin ihmisten uskottiin olevan jumalallisia tai jonkinlaisia Jumalan ruumiillistumia. Tätä on tapahtunut siitäkin huolimatta, että nämä henkilöt itse ovat kieltäneet tämän, eivätkä ole väittäneet olevansa mitään muuta kuin tavallisia ihmisiä.

Ihmisen ei pidä hyväksikäyttää toisia ihmisiä uskonnon nimissä. Yksi tapa on ollut hyväksyä välittäjät ihmisen ja Jumalan välille, mikä on mahdollistanut tällaiset väärinkäytökset historian saatossa.

Menneisyydessä on ollut tapauksia, missä ihmiset ovat ottaneet itselleen oikeuden antaa syntejä anteeksi. Jos maksoi tietyn rahasumman, sai vahvistuksen siitä, että synnit olivat anteeksiannetut. Islamissa anteeksiantamisen valta on vain Jumalalla. Tämä on yksi syy siihen, miksi islamissa ei ole samanlaista pappeuden käsitettä kuin joissakin muissa uskonnoissa. Ihminen voi olla uskonoppinut, mutta hän ei voi antaa synninpäästöä toisille ihmisille.

Usko siihen, että vain Jumala voi antaa syntejä anteeksi, saa ihmisen elämään vastuuntuntoisemmin. Yksilö on tietoinen siitä, että kukaan muu ei voi olla vastuussa hänen synneistään. Jokainen on tilivelvollinen Jumalan edessä ja pyrkii täten parhaansa mukaan seuraamaan hänen käskyjään.

Armo

Jumalan armoon ei sisälly vain ihmisten syntien anteeksi antaminen. Hänen armonsa ilmenee myös kaikissa lahjoissa, joita Hän on meille suonut. Jopa lasi vettä, jonka juomme tai raikas ilma, joka ympäröi meitä, ovat Jumalan armon ilmentymiä. Armo antaa myös ihmiselle turvallisen tunteen siitä, että on Joku, joka välittää minusta. Voin tehdä syntiä ja pahoja tekoja, mutta silti tiedän, että on Joku, joka rakastaa minua ja on minulle armollinen. Eikä Hän olekaan kuka tahansa, vaan Yksi ja Ainoa. Näin ihminen tuntee yhteyden Jumalaan.

Jos ihmisellä on ongelmia tai vaikeuksia elämässään, hän voi olla epätoivoinen, mutta hänen ei tulisi menettää toivoaan Jumalan armosta, koska Koraani sanoo:

“Älkää lakatko toivomasta Jumalan armoa, sillä Jumala voi antaa kaikki synnit anteeksi. Hän on Anteeksiantava, Armollinen” (Koraani 39:53).