Miksi moniavioisuus on sallittua islamissa?

Moniavioisuus islamilaisessa lainsäädännössä

Moniavoisuuden salliminen islamissa on peräisin Koraanin jakeesta:

“Jos pelkäätte, ett’ette voi menetellä oikeudenmukaisesti orpoja kohtaan, naikaa silloin ne naispuoliset (orpojen joukosta), joista pidätte, kaksi, kolme tai neljä, mutta jos pelkäätte, ett’ ette voisi olla tasapuolisia noin useata kohtaan, niin naikaa vain yksi ainoa heistä…” (Koraani 4:3).

Tästä jakeesta käy ilmi, ettei moniavioisuus ole pakollista, eikä edes suositeltavaa, vaan ainoastaan sallittua. Islamissa vaimojen oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu taas on pakollista. Jos miehellä ei ole varmuutta siitä, että hän pystyy kohtelemaan vaimojaan oikeudenmukaisesti, Koraani sanoo “niin naikaa vain yksi..” (Koraani 4:3). Koraanissa annettu määräys itse asiassa rajoitti moniavioisuutta verrattuna yleiseen käytäntöön tuona aikana.

Dr. Jamal Badawi, kanadalainen islaminoppinut sanoo:

“Oikeudenmukaisuuden vaatimus vie pohjan siltä fantasialta, että mies voi omistaa niin monta vaimoa kuin hän haluaa. Se myös torjuu jalkavaimon käsitteen, koska kaikki vaimot ovat samanarvoisia. Heillä on samat oikeudet koskien aviomiestään. Islamilaisen lain mukaan kuka tahansa vaimoista voi myös pyytää eroa, jos aviomies ei pysty elättämään häntä“.

Esiintyykö moniavioisuutta vain islamissa?

Herää kysymys: “Onko moniavioisuus peräisin islamista”? Lyhyt katsaus yleisimpiin uskontoihin ja kulttuureihin viittaa selkeästi siihen, että näin ei ole.

Moniavioisuus on sallittua juutalaisuudessa. Talmudin (juutalainen lakikokoelma) mukaan Aabrahamilla oli kolme vaimoa ja Salomonilla jopa satoja. Moniavioisuuden harjoittaminen oli yleistä, kunnes rabbi Gershom ben Judah, joka eli n. vuosina 960 – 1040, asetti säädöksen sitä vastaan. Muslimimaissa elävät sefardijuutalaisten yhteisöt harjoittivat moniavioisuutta aina 1950-luvulle asti, jolloin Israelin suurrabbinaatin antama asetus laajensi kiellon koskemaan aviolittoa useamman kuin yhden vaimon kanssa.

Uudessa testamentissa ei ole yhtäkään jaetta, joka kieltäisi moniavioisuuden muilta kuin piispoilta ja diakoneilta. Tämä oli kirkkoisien tulkinta ja myös vallitseva käsitys kristittyjen keskuudessa usean vuosisadan ajan. Kirkko rajoitti sallittujen vaimojen määrän yhteen vain joitakin vuosisatoja sitten. Suomalainen sosiologi ja nimekäs avioliiton historian tutkija Edward Westermarck kirjoitti: “Useissa tapauksissa Luther puhui polygamiasta varsin suvaitsevasti. Jumala ei ollut sitä kieltänyt: Aabrahamillakin, joka oli ‘täydellinen kristitty’, oli kaksi vaimoa. Jumala oli sallinut sellaisia avioliittoja eräille Vanhan testamentin miehille erikoisissa olosuhteissa, ja jos kristitty tahtoi noudattaa heidän esimerkkiään, hänen oli todistettava, että hänen olosuhteensa olivat samanlaiset. Polygamiaa oli epäilemättä pidettävä parempana kuin avioeroa. Ovatpa eräät kristilliset lahkot puolustaneet polygamiaa varsin kiihkeästi” (Westermarck, 1984, s. 426).

Moniavioisuus on ratkaisu ongelmaan

Pohtikaamme rehellisesti muutamaa kysymystä: Minkälainen tilanne on maissa, joissa moniavioisuus on kielletty? Onko vilpitön ja uskollinen “yksiavioisuus” niissä normina? Ovatko uskottomuus tai salaiset avioliiton ulkopuoliset seksisuhteet moraalisesti hyväksyttävämpiä kuin lailliset moniavioiset suhteet aviomiehen ja -vaimojen välillä? Kumpi näistä vaihtoehdoista on parempi?

Maailmassa on monia yhteiskuntia, joissa naisia on enemmän kuin miehiä. Miehet yleensä ottavat suurempia riskejä, mikä johtaa siihen, että miehiä ja poikia kuolee enemmän väkivallan tai onnettomuuksien seurauksena kuin naisia ja tyttöjä (Shmerling, 2020). Miehiä toimii myös enemmän vaarallisissa ammateissa, kuten sotilaina ja rakennustyöntekijöinä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että miesten immuunijärjestelmä on heikompi kuin naisten, mikä tekee heidät alttiimmiksi sairauksille ja täten lyhentää heidän elinikäänsä (Klein, S., Flanagan, 2016; BBC). Tämän lisäksi myös sodissa kuolee enemmän miehiä kuin naisia. Kaikki nämä ja monet muut tekijät ovat johtaneet siihen, että naisten elinikä on pidempi kuin miesten lähes kaikissa maailman maissa. Maailmanpankin tilastojen mukaan vuonna 2020 Euroopan Unionissa naisia oli 10 miljoonaa enemmän kuin miehiä.

Naimattomille naisille, jotka eivät löydä puolisoa, ja kunniallista perhe-elämää toivoville leskille moniavioisuus on usein hyväksyttävä vaihtoehto.

Loppupäätelmä

Moniavioisuuden yhdistäminen islamiin on vakava väärinkäsitys. Moniavioisuutta on harjoitettu lähes kaikissa kulttuureissa, usein rajoituksetta. Islamissa moniavioisuus ei korvaa yksiavioisuutta. Islam antaa sen sijaan rajallisen luvan elää moniavioisesti, mikä heijastaa realistista käsitystä ihmisluonnosta ja sosiaalisista tarpeista.

Dr. Jamal Badawi toteaa: “Tekopyhän ja pinnallisen sääntöjen noudattamisen sijaan islam paneutuu syvemmin yksilöiden ja yhteiskuntien ongelmiin. Uskontomme tarjoaa laillisia ja puhtaita ratkaisuja, jotka ovat hyödyksi muslimien yhteisölle”.

Lähteet

  • Briggs, H. (2013). Biological clue to why women live longer than men. BBC News. https://www.bbc.com/news/health-22528388.
  • Klein, S. L., & Flanagan, K. L. (2016). Sex differences in immune responses. Nature Reviews Immunology, 16(10), 626-638.
  • Shmerling, R. (2020). Why men often die earlier than women. Harvard Health Blog. https://www.health.harvard.edu/blog/why-men-often-die-earlier-than-women-201602199137.
  • Westermarck, E. 1984. Kristinusko ja moraali. Helsinki: Otava.